Kein Spam?

SPAM: Jeep® Compass i Renegade w leasingu 100% i z rabatami do 15 000 zł. Zobacz!

Absender: Okazik dla Jeep <cx2**@*c298.cl0.pl> Gesendet am: 09.01.2020 08:08:11 Betreff: Jeep® Compass i Renegade w leasingu 100% i z rabatami do 15 000 zł. Zobacz! Anzahl: 1

Nachricht (HTML Version)

Nachricht (Plain Version)

Jeep     Postaw na samochód, który zapewni Ci bezpieczeństwo, a w zaśnieżonym terenie i na śliskich drogach zachowa zimną krew. Czekają na Ciebie kompaktowy Jeep ® Renegade i dynamiczny Jeep ® Compass, wyposażone w ponad 60 systemów bezpieczeństwa i wielofunkcyjną kierownicę, dzięki którym możesz zarządzać różnymi funkcjami pojazdu bez odrywania rąk od kierownicy. Wybierz Jeepa!           OBSERWUJ NAS             Leasing 100%. Leasingodawca: LEASYS Polska Sp. z o.o.. Oferta leasingu jest skierowana tylko do przedsiębiorców oraz dotyczy wybranych wersji wersji Jeep® Renegade i Compass wskazanych powyżej. Szczegóły promocji są dostępne u autoryzowanych dealerów Jeep®.     Wysłano na zlecenie: FCA Poland S.A. ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała REGON 070037916, NIP 547-004-86-27, KRS 0000019628 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 660.334.600 PLN, kapitał wpłacony 660.334.600 PLN. przez Buy Together Polska Sp. z o.o. adres: ul. Na Miasteczku 12/8, 61-144 Poznań, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika adresu third@discardmail.com na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Twoje dane wykorzystywane są wyłącznie w celach marketingowych w zakresie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 t.j. z póź zm.) udzielonej Buy Together Polska Sp. z o.o. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania lub zaprzestania ich przetwarzania. Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linku. Jeżeli masz pytania, prosimy skontaktuj się z nami, klikając w ten link

Header

Return-Path: cx2**@*c298.cl0.pl
X-Original-To: thi**@*iscardmail.com
Received: from mail.nc298.cl0.pl (nc298.cl0.pl [164.132.123.xxx])
by mx.discard.email (Postfix) with ESMTPS id 4FD0C140003
for thi**@*iscardmail.com; Thu, 9 Jan 2020 08:08:11 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=nc298.cl0.pl; s=x; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-Version:
List-Id:List-Unsubscribe:Message-ID:Subject:Reply-To:From:To:Date:Sender:Cc:
Content-ID:Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:
Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Help:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=NWfdENtVbv6YNP9w/T9dtRtE98uhWtBSq/wIOOGKbZw=; b=q1qf4qI7pHKlEP5lQc/8EbZ4RP
aS2TalhVm5Es/fMzndJtpWd0vCMf9vXs0QdXgX7O0tUPsbFJ7wD8EWCl/375iAdG14NqTqzlhkJRn
H+MctvrI3ExPD40YxXbigA2Pl3Fmn6E4dy+4BcITMjCvkY0QFAGR4pRTADvBQLWxql6ewP2B88H5B
j6vmKzo88Gw3ColVi18Qguy40Qh763NQkMWLpv9aVsgiPOJ6Pf4Eira1MqooULgfnHKt+XmJh6BZy
G0BmKp1Xl8RWddz4lAJAGC7nnQNt9O0vfFL0ltFX6sMB9H5uJGxfdNqfOl43Efg0rETiInBTkuRyp
lkPJoEpQ==;
Received: from nc298.cl0.pl ([164.132.123.xxx] helo=c0.cl0.pl)
by c0.cl0.pl with esmtpsa (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128)
(Exim 4.92.3)
(envelope-from cx2**@*c298.cl0.pl)
id 1ipRvI-000w5b-SB
for thi**@*iscardmail.com; Thu, 09 Jan 2020 08:08:04 +0100
Date: Thu, 9 Jan 2020 08:08:04 +0100
To: thi**@*iscardmail.com
From: Okazik dla Jeep cx2**@*c298.cl0.pl
Reply-To: Okazik dla Jeep newslet***@*kazikmail.pl
Subject: =?UTF-8?Q?Jeep=C2=AE_Compass_i_Renegade_w_leasingu_100%_i_z_rabatami_do_1?=
=?UTF-8?Q?5_000_z=C5=82._Zobacz!?=
Message-ID: UjSpLhH0zKeJcFYU6Zw98YxaXaXiX6SO***********@*0.cl0.pl
X-Mailer: PHPMailer 6.0.3 (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer)
X-Abuse: Please report abuse
here: abu**@*kazikmail.pl
Precedence: bulk
Auto-Submitted: no
List-Unsubscribe: https://okazikmail.pl/subscriptions/unsubscribe/dGhpcmRAZGlzY2FyZG1haWwuY29
tLDg0NzcyLDIy
List-Id: 84772.298.cl0.pl
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Authenticated-Id: cx298